Övriga pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Studiedesign för Nanologicas fas IIa-studie inom gastropares fastställd

Nanologica meddelar idag att studiedesignen för fas IIa-studien av läkemedelskandidaten NIC-001 på gastroparespatienter har fastställts. NIC-001 är en omformulering av metoklopramid, en redan godkänd aktiv substans, där Nanologicas teknologiplattform nyttjas för att tillföra patienten den aktiva substansen via en, för indikationen, ny administrationsväg. Studien är en fas IIa cross-over explorativ studie på gastroparespatienter och syftar till att mäta mängden substans i blodet och jämföra gentemot den formulering som idag finns på marknaden. Prototypformuleringen har varit

Read more »

Nya slutkunder i Kina inom livsmedels- och läkemedelskontroll

Nyhetsbrev Nanologicas SVEA-kolonner finns nu hos ytterligare tre institut för livsmedels- och läkemedelskontroll i Kina. Det är Anhui Institute for Food & Drug Control, Tianjin Institute for Drug Control och Gansu Institute for Drug Control som nu använder Nanologicas analytiska kolonner i sin verksamhet, genom distributören Yunbo Technology (Beijing) Co:s försorg. ”Vi är väldigt glada över den start vårt samarbete med Yunbo i Kina har fått. Dels har nya slutkunder redan rekryterats, dels har överföringen

Read more »

Ersättning för licensavtalet

Nanologica har erhållit en ersättning om 2 MSEK från licensavtalet med INIM Pharma, numera Vicore Pharma. Vicore avser använda Nanologicas teknologi i ett eller flera projekt. Som tidigare meddelats ingick Nanologica i maj ett licensavtal med INIM Pharma, avseende en del av sin teknologiplattform. Utbetalningen av ersättningen har triggats av att projektet nu har finansierats upp genom att Vicore Pharma förvärvat INIM Pharma och därefter genomfört en nyemission. Vicore Pharma har nu startat det projekt

Read more »

Nanologica utökar sin teknologiplattform

En av Nanologicas patentansökningar har idag blivit publik. Genom patentet söker Nanologica att stärka och utöka sin teknologiplattform och adderar bland annat inhalation som administrationsväg. Teknologin bedöms ha möjlighet att lösa en del av de utmaningar som omgärdar administration av läkemedel via inhalation och befinner sig i ett tidigt skede.  ”Inhalation är för oss väldigt intressant av flera anledningar. Vi ser betydande potential i att genom omformulering av godkända aktiva substanser hitta mer effektiva behandlingar

Read more »

Nanologica ett steg närmare milstolpebetalning

Vicore Pharma AB (publ) föreslås vid en extra bolagsstämma besluta om förvärv av INIM Pharma AB, där Nanologica AB har ett mindre ägande. Genomförs förvärvet och den samtidiga nyemissionen erhåller Nanologica en licensavgift om 2 MSEK och ett projekt baserat på Nanologicas teknikplattform startar. Huvudfokus för Vicore är lungsjukdomar där bolagets läkemedelskandidat, C21, står inför starten av en klinisk fas II-studie inom IPF, idiopatisk lungfibros. Genom förvärvet av INIM utökas Vicores projektportfölj med ytterligare en

Read more »

Inbjudan till investerarträffar

Inför den planerade nyemissionen i Nanologica AB (publ) kommer VD Andreas Bhagwani att presentera bolagets verksamhet och framtidsplaner på de investerarträffar som listas nedan.   Datum Event Plats Arrangör och anmälan 16 april kl 19:40 Investerarpresentation Redeye Göteborg Elite Park Avenue Kungsportsavenyn 36 Göteborg Redeye Investor AW Göteborg klicka här för anmälan 19 april kl 19:00 Investerarpresentation Redeye Öresund Clarion Hotel & Congress Dag Hammarskjölds Torg 2, Malmö Redeye Investor AW Öresund klicka här för

Read more »