Övriga pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologica deltar i nytt forsknings- och utvecklingssamarbete

Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett 3 månaders utvecklingsprojekt. Partnerföretaget, som kommer att finansiera projektet till fullo, är en CDMO (contract development and manufacturing organization) som levererar lösningar för förbättrad stabilitet i läkemedel, förbättrat läkemedelsupptag och kontrollerad/modifierad utsöndring genom modern farmaceutisk teknik. Nanologicas åtagande i projektet är att bidra med sin Drug Delivery-expertis för att förbättra formuleringar av komplexa läkemedel samt leverera proof of concept inom sin kärnkompetens avseende Drug Delivery.

Read more »

Nanologica erhåller forskningsanslag på 2,4 miljoner SEK

Nanologica har, tillsammans med Dr Sabrina Valetti, tidigare PostDoc på Nanologica, och två andra industripartners erhållit 2,4 miljoner SEK från Kunskapsstiftelsen för ett projekt som kommer undersöka nanoporösa kiseldioxidpartiklar för farmaceutiska formuleringar. Projektet inleddes den 1 september 2017. För Nanologica utgör projektet en möjlighet att utveckla sin kärnkompetens och stärka sin position inom nya metoder för läkemedelsadministration. Ett område som har potentiellt mycket stor affärsnytta och skapar värde för läkemedelsindustrin och patienter. Anslaget beviljades bland

Read more »

Nanologica fokuserar på applikationer och marknad efter svag försäljningsstart

Nanologica justerar sin organisation för att bättre stödja introduktionen av bolagets produkter i Indien efter en svag försäljningsstart. Bolaget satsar inom marknads- och applikationsutveckling och minskar inom produktion. Finansieringen förstärks med ett lån på 16 MSEK för att kompensera att bedömd break-even förskjuts till 2018.   ”Efter en grundlig genomgång känner vi stor tilltro till att våra produkter är mycket konkurrentskraftiga ur både kvalitet, prestation och prisbild. Däremot måste vi ge kunderna ett bättre stöd,

Read more »

Nanologica-studie publicerad i Nanomedicine

En artikel har godkänts för publicering i aprilnumret av den referensgranskade vetenskapliga tidsskriften Nanomedicine gällande en studie som Nanaologica nyligen har avslutat. Studien visar på förmåga hos Nanologicas porösa silikapartiklar att förbättra effekten av antibiotika vid behandling av infektionssjukdomar, och banar därmed väg för att utveckla antibiotika med lägre risk för resistensutveckling. Nanologica omformulerade i studien antibiotikaläkemedlet Clofazimine genom att kapsla in det i porösa silikapartiklar, NLAB SilicaTM vilket ökade dess förmåga att behandla tuberkulöst

Read more »