Övriga pressmeddelanden

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Nanologicas kund väljer annan teknik för kliniska studier

Den kund som utvärderat ett projekt med Nanologicas teknologi för kliniska studier har valt att fortsätta projektet på annat sätt. Nanologica undersöker därför andra vägar att kommersialisera projektet.  ”Vi har en bra formulering, den aktiva substansen skyddas inte längre av patent och vår kund siktar endast på vissa marknader. Därmed finns förutsättningar för oss att ta projektet vidare med en annan partner. Vi vill pröva om den vägen är framkomlig och kommersiellt intressant”, säger VD

Read more »