Finansiella rapporter

Läs mer:

Kategorier

Arkiv per år

RSS

Delårsrapport jan-mar 2019

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 2 271 TSEK (418) Rörelsens kostnader uppgick till -7 254 TSEK (-5 831) Resultatet efter skatt uppgick till -3 169 TSEK (-5 270) Resultat per aktie var -0,19 SEK (-1,14) Likvida medel uppgick på balansdagen till 17 621 TSEK (2 696) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Avtal med AstraZeneca om gemensamt projekt för utvärdering av Nanologicas patentsökta teknologi applicerad på ett av AstraZenecas material Kia Bengtsson anställd som ny Director of

Read more »

Bokslutskommuniké jan-dec 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 4 145 TSEK (2 600), varav fjärde kvartalet 2 276 TSEK (2 401) Rörelsens kostnader uppgick till -25 719 TSEK (-27 916), varav fjärde kvartalet -6 956 TSEK (-6 858) Resultatet efter skatt uppgick till -20 889 TSEK (-20 095), varav fjärde kvartalet -4 578 TSEK (-1 196) Resultat per aktie var -1,80 SEK (-4,35), varav fjärde kvartalet -0,28 SEK (-0,26) Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 828 TSEK (7

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190) Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153) Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858) Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05) Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 813 TSEK (5 804)

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 804 TSEK (9), varav andra kvartalet 386 TSEK (0) Rörelsens kostnader uppgick till -12 428 TSEK (-14 314), varav andra kvartalet -6 597 TSEK (-6 993) Resultatet efter skatt uppgick till -11 430 TSEK (-13 451), varav andra kvartalet -6 160 TSEK (-6 735) Resultat per aktie var -1,08 SEK (-2,91), varav andra kvartalet -0,58 SEK (-1,46) Likvida medel uppgick på balansdagen till 28 176 TSEK (12 457)   VÄSENTLIGA

Read more »

Delårsrapport jan-mar 2018

  PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 418 TSEK (9). Rörelsens kostnader under perioden var 5 831 TSEK (7 322). Resultatet efter skatt uppgick till -5 270 TSEK (-6 716). Resultat per aktie var -1,14 SEK (-1,45). Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 696 TSEK (11 539). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Presentation av ny affärsgren för Nanologica – preparativ kromatografi Samarbetsavtal med kontraktstillverkare Beslut om att starta eget läkemedelsutvecklingsprojekt inom gastropares Styrelsen beslutade om nyemission på

Read more »