Financial reports

Read more:

Categories

Archive per year

Nanologica bokslutskommuniké 2017

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 2 600 TSEK (2 000), varav fjärde kvartalet 2 401 TSEK (1 516) Resultatet efter skatt uppgick till -19 505 (-22 460) TSEK, varav fjärde kvartalet –1 196 TSEK (-4 381) Resultat per aktie var -4,22 SEK (-6,18), varav fjärde kvartalet -0,26 SEK (-0,99) Likvida medel uppgick på balansdagen till 7 036 TSEK (16 807) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Samarbetsavtal har ingåtts med ett globalt kemiföretag för ett utvecklingsprojekt inom området växtskydd, vilket

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2017

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 198 (484) TSEK, varav tredje kvartalet 190 (440) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -18 309 (-18 395) TSEK, varav tredje kvartalet -4 858 (-6 246) TSEK Resultat per aktie var -3,97 (-5,48) SEK, varav tredje kvartalet -1,05 (-1,86) SEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 804 (4 203) TSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett tre månaders långt utvecklingsprojekt Dr Sabrina

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2017

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 9 (44) TSEK, varav andra kvartalet 0 (44) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -13 451 (-12 149) TSEK, varav andra kvartalet -6 735 (-6 527) TSEK Resultat per aktie var -2,91 (-3,62) SEK, varav andra kvartalet -1,46 (-1,94) SEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 12 457 (11 279) TSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER I PERIODEN Omorganisation sänker kostnaderna till 3,6 MSEK per kvartal En lånefinansiering om 16 MSEK genomfördes Eva Byröd

Read more »

Nanologicas bokslutskommuniké jan-dec 2016

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 2 000 (3 263) TSEK, varav fjärde kvartalet 1 516 (672) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -22 776 (-14 291) TSEK, varav fjärde kvartalet -4 381 (-4 735) TSEK Resultat per aktie var –6,27 (-6,33) SEK, varav fjärde kvartalet –0,99 (-1,44) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten var –20 435 (-14 169) TSEK, varav fjärde kvartalet -3 424 (-4 496) TSEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 16 807 (18

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2016

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 484 (2 590) TSEK, varav tredje kvartalet 440 (0) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -18 395 (-9 556) TSEK, varav tredje kvartalet -6 246 (-4 411) TSEK Resultat per aktie var -5,48 (-5,40) SEK, varav tredje kvartalet -1,86 (-2,45) SEK Kassaflödet från den löpande verksamheten var -17 060 (-9 520) TSEK, varav tredje kvartalet -5 731 (-3 717) TSEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 4 203 (183) TSEK Forskningssamarbeten

Read more »