Financial reports

Read more:

Categories

Archive per year

Bokslutskommuniké jan-dec 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 4 145 TSEK (2 600), varav fjärde kvartalet 2 276 TSEK (2 401) Rörelsens kostnader uppgick till -25 719 TSEK (-27 916), varav fjärde kvartalet -6 956 TSEK (-6 858) Resultatet efter skatt uppgick till -20 889 TSEK (-20 095), varav fjärde kvartalet -4 578 TSEK (-1 196) Resultat per aktie var -1,80 SEK (-4,35), varav fjärde kvartalet -0,28 SEK (-0,26) Likvida medel uppgick på balansdagen till 21 828 TSEK (7

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 1 869 TSEK (198), varav tredje kvartalet 1 065 TSEK (190) Rörelsens kostnader uppgick till -18 763 TSEK (-20 468), varav tredje kvartalet -6 335 TSEK (-6 153) Resultatet efter skatt uppgick till -16 311 TSEK (-18 309), varav tredje kvartalet -4 881 TSEK (-4 858) Resultat per aktie var -1,64 SEK (-3,97), varav tredje kvartalet -0,29 SEK (-1,05) Likvida medel uppgick på balansdagen till 22 813 TSEK (5 804)

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 804 TSEK (9), varav andra kvartalet 386 TSEK (0) Rörelsens kostnader uppgick till -12 428 TSEK (-14 314), varav andra kvartalet -6 597 TSEK (-6 993) Resultatet efter skatt uppgick till -11 430 TSEK (-13 451), varav andra kvartalet -6 160 TSEK (-6 735) Resultat per aktie var -1,08 SEK (-2,91), varav andra kvartalet -0,58 SEK (-1,46) Likvida medel uppgick på balansdagen till 28 176 TSEK (12 457)   VÄSENTLIGA

Read more »

Delårsrapport jan-mar 2018

  PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 418 TSEK (9). Rörelsens kostnader under perioden var 5 831 TSEK (7 322). Resultatet efter skatt uppgick till -5 270 TSEK (-6 716). Resultat per aktie var -1,14 SEK (-1,45). Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 696 TSEK (11 539). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Presentation av ny affärsgren för Nanologica – preparativ kromatografi Samarbetsavtal med kontraktstillverkare Beslut om att starta eget läkemedelsutvecklingsprojekt inom gastropares Styrelsen beslutade om nyemission på

Read more »