Financial reports

Read more:

Categories

Archive per year

Delårsrapport jan-jun 2018

FINANSIELL SAMMANFATTNING Nettoomsättningen uppgick till 804 TSEK (9), varav andra kvartalet 386 TSEK (0) Rörelsens kostnader uppgick till -12 428 TSEK (-14 314), varav andra kvartalet -6 597 TSEK (-6 993) Resultatet efter skatt uppgick till -11 430 TSEK (-13 451), varav andra kvartalet -6 160 TSEK (-6 735) Resultat per aktie var -1,08 SEK (-2,91), varav andra kvartalet -0,58 SEK (-1,46) Likvida medel uppgick på balansdagen till 28 176 TSEK (12 457)   VÄSENTLIGA

Read more »

Delårsrapport jan-mar 2018

  PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 418 TSEK (9). Rörelsens kostnader under perioden var 5 831 TSEK (7 322). Resultatet efter skatt uppgick till -5 270 TSEK (-6 716). Resultat per aktie var -1,14 SEK (-1,45). Likvida medel uppgick på balansdagen till 2 696 TSEK (11 539). VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Presentation av ny affärsgren för Nanologica – preparativ kromatografi Samarbetsavtal med kontraktstillverkare Beslut om att starta eget läkemedelsutvecklingsprojekt inom gastropares Styrelsen beslutade om nyemission på

Read more »

Nanologica bokslutskommuniké 2017

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 2 600 TSEK (2 000), varav fjärde kvartalet 2 401 TSEK (1 516) Resultatet efter skatt uppgick till -19 505 (-22 460) TSEK, varav fjärde kvartalet –1 196 TSEK (-4 381) Resultat per aktie var -4,22 SEK (-6,18), varav fjärde kvartalet -0,26 SEK (-0,99) Likvida medel uppgick på balansdagen till 7 036 TSEK (16 807) VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Samarbetsavtal har ingåtts med ett globalt kemiföretag för ett utvecklingsprojekt inom området växtskydd, vilket

Read more »

Delårsrapport jan-sep 2017

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 198 (484) TSEK, varav tredje kvartalet 190 (440) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -18 309 (-18 395) TSEK, varav tredje kvartalet -4 858 (-6 246) TSEK Resultat per aktie var -3,97 (-5,48) SEK, varav tredje kvartalet -1,05 (-1,86) SEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 5 804 (4 203) TSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN Nanologica har tecknat ett samarbetsavtal med ett partnerföretag för ett tre månaders långt utvecklingsprojekt Dr Sabrina

Read more »

Delårsrapport jan-jun 2017

PERIODEN Nettoomsättningen uppgick till 9 (44) TSEK, varav andra kvartalet 0 (44) TSEK Resultatet efter skatt uppgick till -13 451 (-12 149) TSEK, varav andra kvartalet -6 735 (-6 527) TSEK Resultat per aktie var -2,91 (-3,62) SEK, varav andra kvartalet -1,46 (-1,94) SEK Likvida medel uppgick på balansdagen till 12 457 (11 279) TSEK VÄSENTLIGA HÄNDELSER I PERIODEN Omorganisation sänker kostnaderna till 3,6 MSEK per kvartal En lånefinansiering om 16 MSEK genomfördes Eva Byröd

Read more »