CEO Comments

Read more:

Categories

Archive per year

Vd-ord första kvartalet 2020

SATSNINGAR FRAMÅT FORTSÄTTER Nanologicas satsningar framåt fortsätter inom båda våra affärsområden. Coronapandemin som sveper över världen slår dock hårt mot både samhälle och ekonomi och påverkar även vår verksamhet. För Nanologicas del såg vi under det första kvartalet en minskad försäljning av kolonner till följd av att Kina var nedstängt under en längre period. Framöver ser vi en risk att detta fortsätter åtminstone ett kvartal. Dessutom ser vi minskad tillgång på råmaterial hos både oss

Read more »

Vd-ord inför företrädesemissionen i mars 2020

Bäste aktieägare, Under 2019 nåddes en rekordnotering för Nanologica då nettoomsättningen mer än fördubblades, tack vare en tydlig och kontinuerlig tillväxt inom båda våra affärsområden. Sommarens affär inom preparativ kromatografi var en betydande milstolpe i bolagets historia och ledde till att vi kunde starta produktion av silika i stor skala. Inom drug development står vi i begrepp att starta en egen klinisk studie inom gastropares och har under året även gjort viktiga framsteg inom inhalationsområdet.

Read more »

Vd-ord fjärde kvartalet 2019

STORA FRAMGÅNGAR UNDER 2019 Under 2019 har vi visat en tydlig och kontinuerlig tillväxt, vilket resulterat i bolagets högsta årsomsättning hittills. Sommarens transformerande affär inom preparativ kromatografi ledde till att vi kunde starta produktion av silika i stor skala. Detta medger hög tillväxt över lång tid och skapar förutsättningar för att bygga en väsentligt större affär än dagens. Nettoomsättningen för helåret 2019 mer än fördubblades till 10 227 TSEK, vilket innebär en ny rekordnotering för

Read more »