Första handelsdag 2015-10-30

Fredagen den 30 oktober 2015 firades den första handelsdagen på AktieTorget in med klockringning på Redeyes Salonger. Ungefär så här såg det ut!

150930 NanoLogica - 010

Klockan 9:00 inleddes handeln och VD Andreas Bhagwani ringde i klockan

 

 

 

 

 

 

 

150930 NanoLogica - 017

Från vänster: Andreas Bhagwani, Gisela Sitbon, Adam Feiler, Lena Torlegård
och Moa Lihammar

 

 

 

 

 

 

 

 

150930 NanoLogica - 020

Gisela Sitbon (styrelseordförande) och Andreas Bhagwani (VD) skålar i champagne

sorterad under: Fot