Pressmeddelanden

2018

2018-02-23 Nanologica utvärderar ny affärsmöjlighet

2017

Eva Osterman ny CFO
2017-01-17

2016

Nanologicas valberedning utsedd
2016-11-30

Sista dag för handel med Nanologica BTA är den 24 oktober 2016
2016-10-19

Nyemissionen i Nanologica övertecknad
2016-10-07

Offentliggörande av memorandum samt inledande av teckningstiden
2016-09-20

Kommuniké från extra bolagsstämma
2016-09-12

Inbjudan till Nanologicas investerarträffar i september 2016
2016-09-06

Nanologica och Teva ingår avtal om förstudie
2016-08-31

Nanologica beslutar om fullt garanterad nyemission om 22,7 MSEK för att finansiera försäljningssatsning
2016-08-26

Nanologica ingår forskningssamarbete med GSK
2016-08-24

Nanologica startar säljbolag i Indien med lokal partner
2016-06-20

Nanologica inleder stor satsning på kromatografi
2016-06-17

Kommuniké från årsstämman i Nanologica AB (publ)
2016-06-01

Nanologica beviljas tillväxtlån om 3,6 MSEK från Almi
2016-05-20

Nanologica och Alcyone ingår licensavtal
2016-05-16

Peter von Erenheim och Paula Zeilon till styrelsen för Nanologica AB (publ)
2016-05-10

Kromatografiorder justeras upp till 16,5 Mkr
2016-02-24

Nanologica tar order värd 10,4 MSEK inom kromatografi
2016-02-17

2015

Nanologicas kund väljer annan väg för kliniska studier
2015-12-03

Första handelsdag för Nanologica på AktieTorget är den 30 oktober
2015-10-29

Nyemissionen i Nanologica AB (publ) övertecknades
2015-09-30

Offentliggörande av prospekt gällande nyemission och notering på AktieTorget
2015-09-07