Press

Nanologica strävar efter att ge omvärlden en god inblick i och förståelse för vår verksamhet. När vi gör väsentliga framsteg eller annat inträffar i vår verksamhet berättar vi om det i pressmeddelanden så snart vi kan.