Vision

Nanologicas vision är att förbättra situationen för alla de patienter som i dagsläget får en behandling som är för dyr eller inte adekvat – detta genom att vara världsledande inom nanoporösa partiklar för separation och rening samt konstruktion av stabila
läkemedelsformuleringar. Nanologica använder materialkunnande och hängivenhet för att förstå kundernas behov och för att förbättra produkter och processer inom life science.