Ursprung

Nanologica grundes 2004. Bolaget växte fram ur Dr. Alfonso Garcia-Bennetts forsk-
ning med fokus på syntes och tillämpning av nya porösa material samt utvecklingen av industriellt relevanta tillämpningar.

Utgångspunkten för Nanologicas arbete är materialvetenskaperna där företagets grundare tagit fram helt nya material som patenterats. Forskningen är sprungen ur Stockholms universitet och Ångströmlaboratorierna vid Uppsala universitet.

Under 2011 skiftade Nanologica fokus från att utforska materialet till att bygga en kommersiellt stark verksamhet. En ny ledning rekryterades 2012 och verksamheten inriktades på analytisk kromatografi och drug delivery.

HISTORIA:

2004 – 2009

Nanologica genomgick en orienteringsfas under vilken olika möjligheter och alter-
nativ utvärderades. Nanologicas satsningar på solceller och drug delivery inleddes. Exeger (solceller) bildades med Nanologica som största ägare.

2010-2011

De första studierna inom drug delivery, NLAB Silica™, utfördes. Bolagets aktiepost i Exeger delades ut till Nanologicas aktieägare.

2012-2015

Sedan 2012 driver Nanologica utvecklingsprojektet NLAB Saga™ som syftar till att ta fram en silikapartikel för kromatografiskt bruk, närmare bestämt för så kallad
analytisk kromatografi.

Tillsammans med en forskargrupp på Stockholms Universitet ledd av professor Tore Bengtsson genomförde Nanologica under 2012-2014 en serie experiment som visade att kiseldioxid har potential att kunna behandla fetma.

Dotterbolaget Sigrid Therapeutics bildades 2014 för att skapa ett tydligt och
affärsmässigt fokus för framgångarna inom att behandla övervikt och fetma.

I början av 2015 erhöll Nanologica ett viktigt kvitto på NLAB Silica™-tekniken (drug delivery), då en av kunderna beslutade att ta ett testprojekt för ett generiskt läkemedel in i klinisk utvecklingsfas.

Projektet NanoALS startades 2015. Detta projekt har potential att utveckla en
behandling som medför att ALS inte längre skulle betraktas som en dödlig sjukdom, utan kronisk.