Styrelse

Gisela Sitbon (1958), styrelseordförande

Styrelseledamot sedan 2012,
ordförande sedan 2014

Utbildning: Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet i Solna
Huvudsaklig erfarenhet: 25 års erfarenhet från life science-industrin, varav drygt tio år på seniora befattningar (däribland VD) på Professional Genetics Laboratory AB och fem år som sektionschef på Karo Bio AB. Affärscoach inom life science på STING AB samt utför affärsutvecklingsuppdrag för tillväxtföretag i egna bolaget ZENZ AB.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot och ordförande i Beactica AB samt styrelse-
ledamot i Sitbon Bioscience Partner Zenz AB och Pharmacolog i Uppsala AB (publ)

Innehar 5 000 aktier via bolaget Sitbon Bioscience Partner Zenz AB.

 

peter-e_hemsidaPeter von Ehrenheim (1955)

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Civilingenjör i maskinteknik från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.
Huvudsaklig erfarenhet: Chef för separationsdivisionen i Amersham och GE Healthcare 2000-2006 samt chef för GE Healthcare Life Sciences 2006-2011.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Biolin Scientific AB, Boule Diagnostics AB, VBN Components AB och Robustus Wear Components AB samt styrelseledamot i Biotage AB och Meda AB.

Innehar 1 000 aktier i Nanologica.

 

Hans Lennernäs (1960)

Styrelseledamot sedan 2014

Utbildning: Doktorsexamen i farmaci från Uppsala universitet
Huvudsaklig erfarenhet: Professor i bio- farmaci vid institutionen för farmaci på Upp- sala universitet. Medgrundare till bland annat DuoCort Pharma AB och LIDDS AB.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hans Lennernäs Biomedical Aktiebolag, Recipharm Pharmaceutical Development AB och Empros Pharma AB

Innehar 6 000 aktier via bolaget Hans Lennernäs Biomedical Aktiebolag.

 

Lena Torlegård (1963)

Styrelseledamot sedan 2014

Utbildning: Civilekonom från Handels- högskolan i Stockholm
Huvudsaklig erfarenhet: Över 15 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare, bland annat åt företag i life science-sektorn. Hon arbetar främst med finansiell kommunikation och corporate communications men även med krishantering och varumärkesfrågor. Seniorkonsult på Springtime AB i Stockholm.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Lytix Biopharma AS

Innehar 2 500 aktier.

 

Paula Zeilon (1962)

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning: Civilingenjör i kemiteknik från Lunds Tekniska Högskola. Civilingenjörs-
programmet i ekonomi, Handelshögskolan, Stockholm.
Huvudsaklig erfarenhet: 30 års erfarenhet från life science-industrin, varav 14 år inom kromatografi på Amersham Biosciences, i ledande positioner inom produktutveckling och marknadsföring. Paula är grundare av konsultföretaget Conlega och har sedan 2000 arbetat med ett stort antal life science-företag med affärsutveckling och interim management, bl.a. som VD på Life Science Foresight Institute, VD på Alligator Bioscience, Director Marketing på Dako A/S, Director Marketing på Biotage och Director Business Development på Amersham.
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i BioGaia AB.

Innehar inga aktier i Nanologica.

 

Eva Byrod (1952)

Styrelseledamot sedan 2017

Utbildning: Master of Science in Chemical Engineering Chalmers University of Technology
Huvudsaklig erfarenhet: Mer än tjugofem års erfarenhet som linjeledare inom läkemedelsforskning och utveckling och tio års erfarenhet som projektledare / projektdirektör, som arbetar i såväl tidiga som sena läkemedelsutvecklingsprojekt

Innehavar inga aktier i Nanologica.