Om Nanologica

Nanologica kombinerar unikt kunnande inom materialteknik med ett genuint intresse för att lösa verkliga problem inom life science. Bolaget arbetar med nanoporös silika (kiseldioxid) som har egenskaper som är attraktiva för en rad olika tillämpningar. För att lyckas sker utvecklingsarbetet i nära dialog med kunder. Det unika med
Nanologica är att de är världsledande i att styra form, typ av porositet samt ytarea hos partiklar av silika. Denna kompetens kan utnyttjas för att tillverka partiklar som har potential att lösa problem inom vitt skilda tillämpningsområden. Bolagets kärnkompetens har framförallt utvecklats och fördjupats inom två tillämpnings-
områden; dels inom drug delivery (läkemedelsadministrering), dels inom
kromatografi, som är en teknik som används för separation och rening av produkter på marknaden och under utveckling.

Utgångspunkten för Nanologicas arbete är materialvetenskaperna där företagets grundare tagit fram helt nya material som patenterats. Forskningen är sprungen ur Stockholms universitet och Ångströmlaboratorierna vid Uppsala universitet.