Om Nanologica

Nanologica kombinerar unikt kunnande inom materialteknik med ett genuint intresse för att lösa verkliga problem inom life science. Företaget arbetar med nanoporös kiseldioxid som har egenskaper som är attraktiva i en mängd olika tillämpningar. För att lyckas utförs utvecklingsarbete i nära dialog med kunderna. Nanologica är unik genom att det är världsledande inom kontroll av formen, typ av porositet och ytarea av kiseldioxidpartiklar. Denna kompetens kan användas för att producera partiklar som har potential att lösa problem i olika tillämpningsområden. Företagets kärnkompetens har utvecklats och utökats i två tillämpningsområden: Drogleverans å ena sidan och på andra sidan kromatografi, en teknik som används för separation och rening av produkter på marknaden och under utveckling.

Utgångspunkten för Nanologics arbete är materialvetenskapen, ett fält där företagets grundare har utvecklat och patenterat helt nya material. Den ursprungliga forskningen var baserad vid Stockholms universitet och Ångström laboratorierna på
Uppsala universitet.