Aktien

Nanologicas aktie är noterad för handel på AktieTorget sedan den 30 oktober 2015. Aktiens kortnamn är NICA och ISIN-koden är SE0005454873. Antalet aktier uppgår till 4 617 452 med ett kvotvärde om ca 0,41 SEK per styck.

För mer information hänvisas till AktieTorget. Där går det också att se kursgrafen på annan tidshorisont än idag, som här till höger.