Ägare

Lista över de tio största aktieägarna per den 31 december 2016.

Ägare Aktier Andel
FLERIE INVEST AB, Thomas Eldered 1 201 992 26,0%
RAHAL INVESTMENT AB, Alfonso Garcia-Bennett 522 528 11,3%
VEGA BIANCA AB, Andreas Bhagwani (VD) 400 249 8,7%
FÖRSÄKRINGSBOLAGET, AVANZA PENSION 200 656 5,2%
CHRISTIAN AXEL KOCK 180 146 4,4%
PAUI AB, Robert Taflin 174 311 3,8%
MIKAEL LÖNN 127 832 2,8%
3T INVEST AB 123 595 2,7%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB 111 316 2,4%
OUTSET BUSINESS ADVISOR AB 110 369 2,4%
Övriga, 706 aktieägare 1 406 379
30,4%
Totalt 4 617 452
100%

Källa: Euroclear