Investor Relations

Nanologica kombinerar unikt kunnande inom materialteknik med ett genuint intresse för att lösa verkliga problem inom life science. Bolaget arbetar med nanoporös silika som har egenskaper som är attraktiva för en rad olika användningsområden.
Affärsmodellen kombinerar det bästa ur två världar, finansiell stabilitet och stor
potential. På tre år har teamet tagit lovande idéer till stor skala och affärer.