Nanologica har hittills genomfört tolv genomförbarhetsstudier tillsammans med läkemedelsföretag. För sådana projekt erhåller Nanologica ersättning som är avsett att täcka kostnaderna för företagets arbete i detta skede. Om läkemedelsföretaget efter utvärdering beslutar att ta projektet i kliniska studier blir ersättningen till Nanologica betydligt större och förväntas i hög grad överstiga kostnaderna för företagets arbete i detta skede

Beads

NLAB Silica™

Nanologicas porösa amorfa kiseldioxid inkapslar föreningar för att förbättra lösligheten och effektiviteten i nya farmaceutiska formuleringar.

Läs mera

Samarbeten

Nanologica samarbetar framgångsrikt med partners från tidig skedeforskning mot slutliga utvecklingsprojekt som teknikleverantör

Läs mera
Drug Delivery Nanoporous Silica NLAB Silica Pharmaceutical formulations Chromatography HPLC columns Swedish excellence Nanotechnology in lifesciences Worldwide delivery of chromatography HPLC columns Buy now

Affärsmodell

Nanologicas vägledande princip är att vara relevant för patienterna. För ett läkemedelsleverantörsföretag finns det två sätt att göra detta: utveckla ditt eget läkemedel eller samarbeta med befintliga läkemedelsföretag.

Läs mera