Ledning

Andreas Bhagwani

Verkställande direktör sedan 2011

Utbildning: MBA från Handelshögskolan i Stockholm, studier i agronomi, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala
Huvudsaklig erfarenhet: Andreas är medgrundare till flera bolag, där de senaste är Sigrid Therapeutics AB (behandling mot
fetma) och Atrogi AB (diabetes). Andreas har arbetat som managementkonsult i mer än 10 år, med försäljning och ledarskap som inriktning. Förutom bolagen ovan är han medgrundare till Kichisaga Leadership
(ledarskapskonsult) och GenderTimer
(mobilapp).
Andra uppdrag: Styrelseledamot och ägare i Vega Bianca AB, styrelsesuppleant och delägare i Kichisaga Leadership AB samt delägare i Atrogi AB och Mailendar AB

Innehar 319 310 aktier via bolaget Vega Bianca AB och optioner berättigande till
teckning av 53 422 aktier.

 

Stina Elofsson

Ekonomichef sedan 2014

Utbildning: Magisterexamen i företags-
ekonomi från Stockholms universitet
Huvudsaklig erfarenhet: Stina tillför
Nanologica tio års erfarenhet inom ekonomi, redovisning, rapportering och analys från bland annat en internationell, snabbväxande och entreprenöriell organisation och ett nystartat företag inom bank och finans. Hon har också flera års erfarenhet från stora internationella läkemedelskoncerner.

Innehar optioner berättigande till teckning av 19 372 aktier.

 

Adam Feiler

Teknisk chef sedan 2012 &
chef för Drug Delivery sedan 2015

Utbildning: Doktorsexamen i fysikalisk kemi från The Ian Wark Research Institute vid University of South Australia i Adelaide,
Australien
Huvudsaklig erfarenhet: Adam har fem års industriell erfarenhet från Ytkemiska
Institutet (nuvarande SP Kemi, Material och Ytor) på poster som områdes-, forsknings- och affärschef för olika avdelningar. Han är också docent och adjungerad professor vid KTH.

Innehar 1 000 aktier och optioner berättigande till teckning av 19 372 aktier.

 

Nina Lanner

Operativ chef sedan 2016

Utbildning: Civilingenjör kemiteknik från Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Huvudsaklig erfarenhet: Nina har över 15 års erfarenhet inom läkemedelsproduktion – främst inom produktionsledning och
-effektivisering (lean) men även som
projektledare för både investerings- och
technology transfer-projekt. Hon har också 5 års erfarenhet från petrokemisk tillverkning och mångårig erfarenhet av att jobba inom stora internationella koncerner.

 
Innehar optioner berättigande till teckning av 9 817 aktier.