Bolagsstyrning

LAGSTIFTNING OCH SVENSK KOD FÖR BOLAGSSTYRNING

Bolagets verksamhet är baserad på aktiebolagslagen, årsredovisningslagen samt andra relevanta lagar och regelverk. Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver i dagsläget inte tillämpas av bolag vars aktier handlas på AktieTorget och således kommer Koden inte vara obligatorisk för Nanologica. Nanologicas styrelse kommer dock noggrant att följa den praxis som utvecklas avseende Koden och avser att tillämpa Koden i de delar som kan bedömas ha relevans för Nanologica och dess aktieägare.