Nanoteknik inom life science

startNanologica kombinerar unikt kunnande inom materialteknik med ett genuint intresse för att lösa verkliga problem inom life science. Bolaget arbetar med nanoporös silika som har
egenskaper som är attraktiva för en rad olika tillämpningar. För att lyckas sker utvecklings-
arbetet i nära dialog med kunder. Verksamheten är fokuserad till Drug Delivery och Kromatografi.