Pictures

Bildbanken innehåller nedladdningsbara bilder av Nanologicas ledning, styrelse och logotyp.
Bilderna är tillgängliga i högupplöst format. Bildbanken har tagits fram som en
service till media och andra intressenter av vårt företag. Bilderna i bildbanken är tillgängliga utan kostnad för publicering i press angående Nanologica.

The image bank contains downloadable images of Nanologica’s management, board and logo.
The images are available in high resolution format. The image bank has been developed as a
service to the media and other stakeholders of our company. The images in the image bank are available free of cost for publication in press regarding Nanologica.

 

LEDNING / Management

 

 

1 Andreas Bhagwani


 

STYRELSE /Board