Shares

Nanologica’s share is listed for trading on AktieTorget since October 30, 2015. The stock’s short name is NICA and the ISIN code is SE0005454873. The number of shares amounts to 4,617,452 with a quota value of approximately SEK 0.41 per piece.

For more information, please refer to AktieTorget. There you can see the course graph.

Nanologicas aktie är noterad för handel på AktieTorget sedan den 30 oktober 2015. Aktiens kortnamn är NICA och ISIN-koden är SE0005454873. Antalet aktier uppgår till 4 617 452 med ett kvotvärde om ca 0,41 SEK per styck.

För mer information hänvisas till AktieTorget. Där går det också att se kursgrafen.